اطلاعات کلی -خلاصه شده

بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰

ردیاب شروع پایان طول مسیر مدت حرکت مدت توقف حداکثر سرعت میانگین سرعت تعداد تخطی سرعت مصرف سوخت کارکرد موتور موتور خاموش کیلومترشمار ساعت کارکرد موتور راننده
اهواز ردیاب ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ ۰۵:۱۴:۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ ۲۳:۳۶:۲۵ 14.6 km 28 m 2 s 17 h 53 m 53 s 59 kph 27 kph 0 0 L 0 s 0 s 32923 km 0 hn/a
اورژانس ثمین هیچ اطلاعاتی یافت نشد.
اورژانس محمود آباد ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ ۰۷:۰۶:۰۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ ۱۴:۳۴:۵۸ 35.07 km 43 m 50 s 6 h 44 m 59 s 117 kph 37 kph 0 0 L 45 m 6 s 5 m 14 s 2440 km 341 hn/a